O aplikaciji

Programski paket IIT Discovery nastao je na osnovu dugogodišnjeg iskustva u razvoju programa iz područja tehničke zaštite. Primarna namjena programa je obrada, tekstualni i grafički prikaz alarmnih poruka primljenih pomoću jednog ili više alarmnih prijemnika.

Osim klasičnih alarmnih poruka alarmnih i vatrodojavnih centrala, programski paket može obrađivati i prikazivati poruke drugih srodnih sustava tehničke zaštite.

Predviđen je i prilagođen za uporabu u:

  • dojavnim centrima zaštitarskih tvrtki,
  • dojavnim centrima instalaterskih tvrtki i
  • kod krajnjih korisnika sustava tehničke zaštite.